Trong ngày cưới không thể thiếu bó hoa cầm tay cô dâu.Nên chú rể phải chuẩn bị trước và đem theo khi qua nhà gái xin rước dâu.Khi nhà gái đưa cô dâu ra mắt hai họ chú rể sẽ trao hoa cho cô dâu.Trong lúc làm lễ gia tiên cô dâu luôn phải giữ bó hoa cho đến khi xong phần lễ cưới.
Hiển thị

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu

hoa cầm tay cô dâu mẫu mã đa dạng

Liên hệ: 0903382229